STARKARE GOTLAND

Viktigt och roligt – övning Bettan 19 november

Enligt scenariot så är det mycket oroligt i Sverige och i världen. Även Gotland är drabbat av diverse sabotage. Elnät, mobilnät och internet är påverkat. Förseningar i färje- och flygtrafik. Desinformation och demonstrationer ökar. Dricksvattnet är förorenat. Försvarsmakten har beordrat beredskapshöjning. Hemvärnet har aktiverats och bevakar viktiga anläggningar runt Slite och övriga norra Gotland med avstängda vägar med mera som följd.

Trygghetsplatserna i Slite och Hemse aktiveras för att hantera allt som kan uppkomma. Lokala staberna, en regional stab, mottagare av allmänhet/spontanfrivilliga, ”Röda Korsare” (insatsledare och personal) samt logistik/kökspersonal engageras. Även sambandsfunktioner i alla staber upprättas för att hålla uppe kommunikationen. Nya förutsättningar att hantera kommer löpande från hemvärnet, Länsstyrelsen och allmänheten.

Trots många sjuka så löper övningen på bra under förmiddagen. Efter en god tacolunch så sammanställer vi erfarenheter på eftermiddagen. Övningen var rolig, mycket att hantera, trevligt att träffa och lära känna andra – alla vill öva mer och oftare!