STARKARE GOTLAND

Frivilliga försvarsorganisationer i samverkan där Ulla Bäckström har en ledande roll och nu kan du lyssna på henne på Wisby Strand

Vi rekommenderar dig att anmäla dig

Den 24 november på Wisby strand kan du ta del av kunskap och fakta kring det säkerhetspolitiska hotet mot Sverige av olika föreläsare. Kort presentation av dem här – finns mer information och anmälan görs senast 16 novmeber via denna länk https://www.lansstyrelsen.se/gotland/om-oss/kalender/kalenderhandelser—gotland/2022-10-25-det-sakerhetspolitiska-hotet-mot-sverige.html

Patrik Oksanen, Försvarshögskolan. Patrik är strategisk rådgivare på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan.

Jenny Deschamps-Berger, Försvarshögskolan. Jenny är chef för analysavdelningen på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS), vid Försvarshögskolan mm

Magnus Frykvall, Gotlands regemente. Magnus tillträdde befattningen som chef för Gotlands regemente i mars i år, en månad efter det fullskaliga krigsutbrottet i Ukraina. Tidigare har han bland annat varit kontingentschef i Mali, bataljonschef på P 4 i Skövde och avdelningschef på Högkvarteret.

Anneli Bergholm Söder, Länsstyrelsen i Gotlands län. Annelie är från 1 september 2021 länsråd på Gotland. Hon kommer närmast från jobbet som operativ chef vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Martin Gouthering, Länsstyrelsen i Gotlands län. Martin är tillförordnad försvarsdirektör och säkerhetsskyddschef vid Länsstyrelsen Gotland. Han har en bakgrund som jurist och polis. Han har tidigare arbetat vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Rikard von Zweigbergk, Region Gotland. Rikard arbetar som beredskaps- och säkerhetsskyddschef. Han har jobbat med beredskapsfrågor i Region Gotland sedan 2018.

Ulla Bäckström, Frivilliga Försvarsorganisationerna. Ulla är medlem i Svenska Lottakåren med befattning i Hemvärnet. Hon är ordf i Frivilliga Försvarsorganisationernas samarbetskommitté Gotland och sammankallande i projektet ”Trygghetsplatser och förstärkningsresurser på Gotland”.