STARKARE GOTLAND

Samband - fullt fungerande utrustning från 1939

Utbildning ger mersmak

Vad spännande! Detta borde erbjudas alla! Hade jag ingen aning om! Kul att få testa! Utropstecknen var många efter basutbildningen i totalförsvar som genomfördes nu i november.

Att knappa och knäppa och prata i radio, ta ut koordinater på kartan och förstå hur koordinatsystemet är upplagt och fungerar gav en och annan aha-upplevelse under helgen på Suderbys Herrgård. Praktiska moment blandat med teori kring Regionen och Länsstyrelsens ansvar i olika situationer och händelser i kris, höjd beredskap och ytterst krig i förhållande till försvarsmaktens uppdrag och mandat i dessa olika lägen gav en förståelse för hur viktigt det t ex är att ha en egen hemberedeskap.

Deltagarna genomgick också en utbildning i första hjälpen och hjärtlungräddning där många hade med sig egen kunskap som nu fylldes på med nya rön och handgrepp för att enklare kunna hantera och hjälpa männikor i olika situationer. Att få se, höra och göra är pedagogiken vid dessa kurser och alla fick också kunskap i hjärtstartarens funktion och hantering.

När passet kring folkrätt genomfördes var det många funderingar kring hur den åsidosätts i konflikter idag. En frustration uttrycktes över att det inte finns verktyg att sätta in när konflikten pågår utan att åtgärder kan ske först efteråt. Budskapet är att det är mycket viktigt att brott mot folkrätten anmäls och utreds under den pågående konflikten för att kunna ställa ansvariga till svars för det som hänt när konflikten är slut.

Under passet livsmedelshygien blev det en del fokus på vatten – vårt viktigaste livsmedel – och hur olika hanteringen av vatten är för egen hemberedskap i förhållande till när det skall användas till allmänhet eller soldater. Regionen hade tidigare berättat att det framställs 10 miljoner liter vatten per dag för att täcka Gotlands behov. Det ger insikter på olika sätt när saker och ting sätts i sammanhang och anges i volymer vilket också ger aha-upplevelser i sådant vi tar för givet att det bara skall fungera.

Deltagarna går nu vidare i olika engagemang och utbildningar påfyllda med en baskunskap om lite av varje.

Det kan konstateras att uppbyggnaden av det civila försvaret kommer ta tid, men vi måste börja någonstans och då är hemberedskap ett bra första steg att ta – varje person som har en hemberedskap bidrar till ett starkare och mer motståndskraftigt Gotland.

Vill du bidra till ett starkare Gotland? Börja med din egen hemberedskap. Vill du göra mer, så engagera dig i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna.

Vi inväntar nu besked från olika bidragsansökningar för 2023 och så snart vi får svar kommer vi planera in fler basutbildning totalsförsvar och lägga upp i vår kalender.

Vill du veta mer eller har frågor? Maila info@starkaregotland.se