STARKARE GOTLAND

Foto: Susanne Johansson

Testkörning av reservkraft i Hemse

Nu är ytterligare en beredskapsfunktion på plats. Trygghetsplatsen i Hemse har utrustats med avskiljare och möjlighet att koppla på ett elverk för att få ljus och kunna laga mat om det skulle bli ett långvarigt strömavbrott. Olika delar i de tre huskropparna kan strömförsörjas och arbetet som behöver utföras kan fortsätta att utföras. Vi fortsätter också med rekrytering till olika funktioner som behövs vid kriser och ytterst höjd beredskap och krig. Är du intresserad av att engagera dig så hör gärna av dig till info@starkaregotland.se

Nu fortsätter arbetet med uppbyggnad av fler trygghetsplatser på Gotland i samverkan med Region Gotland och Länsstyrelsen. Arbetet är nyligen startat och nu handlar det mycket om kunskapsinhämtning inom olika saker t ex befolkningstäthet, lokaler och innehåll.