STARKARE GOTLAND

Studiebesök på P18

Spännande, lärorikt och imponerande kan studiebesöket på P18 sammanfattas. Studiebesöket är en del i Basutbildning totalförsvar och som uppskattades mycket av deltagarna. P18 är nu under uppbyggnad med nya lokaler, nya möjligheter och nya förutsättningar. För inte så många år sedan lades all militär verksamhet på Gotland ner – det enda som fanns kvar var hemvärnet – dock ett mycket väl fungerande sådant! Nu satsas det mycket pengar och resurser på att återigen bygga upp den militära verksamheten på Gotland och det ställer stora krav på de frivilliga försvarsorganisationerna att rekrytera och utbilda till den ”gröna” sidan. Detta samtidigt som projektet vi jobbar med kring förstärkningsresurser och uppbyggnad av trygghetsplatser skall rekrytera och utbilda till den civila sidan. Det ger dig också en möjlighet att välja var du vill engagera dig civilt eller militärt.

Bild: Allmän bild pga fotograferingsförbud på P18