STARKARE GOTLAND

Stark socken är igång

Vill du eller din organisation jobba med att stärka beredskapen i din socken? Tillsammans med Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland har vi tagit fram en hemsida för att ge stöd till de socknar som vill göra sin socken stark – för mer information och anmälan att delta för att bli en stark socken https://gotland.se/starksocken.