STARKARE GOTLAND

Fotograf Anita Skarphagen

Övning Elsa en vacker höstdag

Fotograf: Anita Skarphagen

Kvällen den 28 oktober fick ansvariga i de olika övande organisationerna denna lägesbild:

Det finns motståndare på Gotland som agerar inom gråzonsläge. Sabotage och belastningsattacker mot kritisk infrastruktur har genomförts den senaste tiden. Elnät, mobilnät och internet är påverkat. Angrepp har gjorts mot kritiska punkter så som transformatorer och annan teknisk utrustning.

Desinformation sprids både via flygblad och via internet när det fungerar, att dricksvattnet är förorenat och smittat. Speciellt i Slite har flygblad hittats, men även på andra ställen på ön.

Telestörningar gör att det är svårt att komma fram till SOS. Allmänhetens oro ökar.

P4/Gotlands sändningar är störda

Färje- och flygförbindelserna med fastlandet är påverkade med långa förseningar, många avser lämna ön och köerna vid avgångsterminalen ökar.

Mobil- och internet täckningen minskar dag för dag, till att stora delar av dygnet vara helt utslaget.

Med anledning av händelseutvecklingen har det beslutats att Trygghetsplatserna i Slite och Hemse skall startas upp för att möta allmänhetens behov.

Med detta som ingång startade Övning Elsa på söndagsmorgonen den 30 oktober vid kl. 9. I Hemse som en skrivbordsövning och i Slite som en praktisk övning. Det första som hände var att strömmen gick i Slite och reservkraft fick inkallas. Frivilliga automobilkåren (FAK) anlände med elverk och snart var strömmen igång i huset i Slite. Frivilliga radioorganisationen (FRO) satte upp samband mellan den regionala staben och staberna i Hemse och Slite på nolltid, så att vi kunde kommunicera med varandra och informera och uppdatera alla som ingick i övningen.

Även drickvattnet i Slite hade slutat att fungera och efter att  Frivilliga motorcykelkåren (FMCK) rekat vägar för att komma åt tappställen för dricksvatten, som Bilkåren (SBR) hämtade kunde rödakorsarna fixa fika till alla. FMCK fick också reka och vägleda SBR att hitta framkomliga vägar till Lärbro eftersom väg 147 ej var framkomlig. Till Lärbro var det tvunget att åkas för att handla mat eftersom alla butiker i Slite var utslagna på grund av strömavbrottet.

Under dagen kom det figuranter som spelade orolig allmänhet, inrapporterande allmänhet av misstänkt sabotage och även allmänhet som ville hjälpa till och stödja arbetet på Trygghetsplatsen. Rödakorsarna tog hand om oroliga, skickade rapportören vidare till berörda och organiserade de som ville hjälpa samtidigt som de fixade så att alla totalt 40 övande i Slite fick lunch.

I Hemse genomfördes en skrivbordsövning med liknande scenarier i diskussionsform och många aha-upplevelser och insikter kom fram under dagen.

Vid 14-tiden avblåstes övningen och alla styrde kosan hemåt efter kort utvärdering. Nu återstår arbetet med ordentlig uppföljning, utvärdering och praktiska åtgärder för att stå bättre rustade inför eventuella kriser.