STARKARE GOTLAND

Östercentrum Visbydagen 30 september 2023

Det börjar bli tradition att våra frivilliga försvarsorganisationer med paraplyorganisationen Starkare Gotland samlas utanför Österport på Visbydagen.

I år var temat för beredskapsveckan ÖVA! Hos oss fick besökarna prova på att tända ett spritkök med tändstål assisterade av Päivi och Anita från Lottakåren. Lyckades de med det och också koka vatten så fick de kaffe eller the i en Starkare Gotland-vikmugg. Ca 50 vikmuggar delades ut till de som lyckades tända eld.

Även Sjövärnskåren, Civilförsvarsförbundet, Hemvärnet, Frivilliga automobilkåren och Frivilliga radioorganisationen erbjöd flera aktiviteter och informerade om sin verksamhet. Röda Korset hade igen en uppskattad pop up-butik där vinsten gick till Världens Barn. I år samlade de in ca 7 300kr vilket är mer än förra året trots att det enligt FRO-Janne var ca 2 000 besökare i år mot ca 3 000 ifjol.

Det märks att medvetenheten om beredskap har höjts. Troligen har foldern ”Hur förberedd är du vid en kris?” bidragit till detta. Intresset var stort för våra olika utbildningar – nu hoppas vi på många intresseanmälningar!