STARKARE GOTLAND

Frivilliga Motorcykelkårens huvudsakliga uppgift är att utbilda och krigsplacera mc-ordonnanser till totalförsvaret. Men även att bistå samhället vid oväntade påfrestningar. Ett motorintresse och att möta nya utmaningar är den gemensamma nämnaren.

Kontakt:
info@fmckgotland.se
Anders Larsson 0705 93 46 71
Besök vår hemsida