STARKARE GOTLAND

Vi utbildar enskilda i hur man klarar en svår situation i vardag, kris och krig. Vi ansvarar för Frivilliga Resursgrupper (FRG), som består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället i samband med kriser och extraordinära händelser.

Civilförsvarsförbundet – en del av Sveriges krisberedskap för mer info www.civil.se