STARKARE GOTLAND

Om projektet Starkare Gotland

Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län fick 2017 regeringsuppdraget att starta ett utvecklingsarbete kring samverkan och organisation inom totalförsvaret på ön. I detta ingick som en del att påbörja en återuppbyggnad av det civila försvaret på Gotland.

2018 involverades de frivilliga försvarsorganisationerna, kyrkan med flera i att ta fram förslag på insatser och åtgärder för att uppnå detta. Resultatet blev detta projekt med mål att ge allmänheten på Gotland en tryggare tillvaro i händelse av kris, höjd beredskap och ytterst krig samt stärka myndigheterna med personella resurser i viktiga funktioner.

Rekrytera och utbilda

Att rekrytera och utbilda personer till förstärkningsresurser, som myndigheterna meddelat behov av. Dessa personer får efter utbildning ev. en krigsplacering hos myndigheten. Förstärkningsresurser till myndighet kan vara olika funktioner t ex stabsassistenter, kommunikatörer, logistikpersoner.

Bygga upp trygghetsplatser

Den andra delen i projektet är att bygga upp trygghetsplatser* på flera orter på Gotland med grundstaber som kan leda och fördela arbetet under insatser i hela skalan från den lilla krisen till höjd beredskap och ytterst krig – dygnet runt i 90 dagar (ca 6 personer x 3) t ex chef, samband, logistik samt andra funktioner genom avrop t ex ordonnanser, elverksmaskinister och krisstöd.

Trygghetsplatsens funktion: en plats när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. En plats dit allmänheten kan gå för att få korrekt information, krisstöd, något varmt i magen, ladda mobil eller själv hjälpa till mm i kris, höjd beredskap och ytterst krig.

Förstärkningsresurser och stabsfunktionerna till trygghetsplatserna rekryteras gemensamt och får en Basutbildning i totalförsvar och slussas sedan vidare till de olika organisationerna för specialutbildning till särskild funktion som förstärkningsresurs eller till stab på trygghetsplatserna.

* Trygghetsplatser benämns av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som Trygghetspunkter, men det ordet kan vi i dagsläget inte använda på Gotland då Region Gotland använder det ordet för ställen där man kan ta prov, lägga om sår osv.