STARKARE GOTLAND

T h Göran Wahlqvist, ordförande i Försvarsutbildarna Gotland. Genomgång av övning Finn pågår

Nu skapas en indikeringsstyrka på Gotland

Att engagera dig för att få ett starkare Gotland kan du göra på många olika sätt.
Här är ett nytt sätt! Att ingå i en indikeringsstyrka som mäter luften för att upptäcka radioaktivt nedfall vid en eventuell kärnteknisk olycka.

Indikeringsstyrkan kommer bestå av 16 personer och leds av en samordnare. Uppdragen kan genomföras inom ramen för länsstyrelsens ansvar vid en kärnteknisk olycka  i fredstid. Vid höjd beredskap kan indikeringspersonal få andra uppdrag.  I uppdraget ingår även övningmoment och du är en resurs vid samhällsstörningar. Efter genomförd utbildning tecknar du avtal med länsstyrelsen och kommer bli krigsplacerad.

Anmäl ditt intresse och bli en del av indikeringsstyrkan som nu byggs upp av Länsstyrelsen i samverkan med Försvarsutbildarna på Gotland – anmäl ditt intresse här .