STARKARE GOTLAND

Home Events - Starkare Gotland Starkare Gotland på Almedalsveckan – Seminarier

Starkare Gotland på Almedalsveckan – Seminarier

Tisdag 25/6 kl 13:00 – 14:00

Vad är krigets lagar och vad behöver du veta?

Svenska Röda Korset 

Krigets lagar finns till för att göra det mest inhumana vi människor ägnar oss åt, krig, så humant som möjligt. En av de största anledningarna till att krigsbrott begås är okunskap. Ju fler som känner till att det finns regler för krig, desto större är sannolikheten att krigets lagar efterlevs.
Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande, att skydda liv och hälsa och att säkerställa respekt för varje människas värde. Inom ramen för det uppdraget arbetar Röda Korset bland annat för att öka respekten för internationell humanitär rätt, krigets lagar. En av de största anledningarna till brott mot krigets lagar, och att brotten förblir ostraffade, är okunskap. Ju fler som känner till att det finns regler för krig, vad de säger och hur man själv faktiskt kan bidra till att öka kunskapen i samhället, desto större är sannolikheten att krigets lagar efterlevs. Under detta seminarium kommer du därför få chansen att lära dig mer om grunderna i krigets lagar, samt hur, när och var de är tillämpliga.
Medverkande:
Angelica Widström, Folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset

 

Tisdag 25/6 kl 14:30 – 15:30

Hur kan vi samverka inom beredskap på Gotland?

Starkare Gotland

Hur kan vi, inom civilsamhället, samverka när det gäller beredskap? Vilka olika roller har vi och hur kan vi stötta varandra när något händer?
Här samtalar Jacob Wesley, Radio P4 Gotland med Johanna Ronström, Starkare Gotland, om hur civilsamhället kan samverka och vem som gör vad vid en större händelse. Seminariet önskar få en öppen dialog med publiken, så tveka inte att ta med dina frågor och funderingar kring samverkan inom civil beredskap
Medverkande:
Jacob Wesley, Kanalchef, Sveriges Radio P4 Gotland & Johanna Ronström, Beredskapssamordnare, Starkare Gotlan

 

 

Onsdag 26/6 kl 13:00 – 14:00

Digital motståndskraft – hur kan du förbättra din digitala motståndskraft i orostider?

Bilkåren

Bilkåren arbetar för att höja motståndskraften inom frivilliga försvarsorganisationer och enskilda. Digital motståndskraft – Vad innebär det? Vilken betydelse har den delen för försvarsviljan. Hur påverkas den civila delen av detta? Hur påverkas den civila delen och den yngre generationen av detta?
Efter en inledning om hur Bilkåren utbildar i digital motståndskraft tar ett panelsamtal vid där vi breddar frågan. Hur se en chef på försvarsdepartementet och en företrädare för dagens elever med fokus på frågan. Vilka förutsättningar har vi att möta en ökad informationspåverkan och rena cyberangrepp. Är det civila försvaret rustat för det? Vilken grund får eleverna i skolan? De frivilliga försvarsorganisationerna i Sverige står inför stora utmaningar i att fylla de olika behov som finns, för att stärka Sveriges totalförsvar. Hur når vi fram till de yngre? Att hitta nya samarbetsformer med varandra och nya aktörer att samverka med kan vara en lösning.
Medverkande:
Mats Gunnarsson, Verksamhetsutvecklare Totalförsvarsinformation Bilkåren, Per Bolinder, Chef – Civilt försvar, Försvarsdepartementet & Jonatan Lamy, Vice Ordförande, Elevkåren

 

Onsdag 26/6 2024 14:30 – 15:15

Krigets lagar och mänskliga rättigheter i uppbyggnaden av totalförsvaret

Svenska Röda Korset, Länsstyrelsen Gotland 

Kommuner och regioner i hela landet ser över sin beredskap för väpnad konflikt. När det svenska samhället ställer om och rustar för väpnad konflikt är det viktigt att alla beslut är grundade i den internationella humanitära rätten och att jämställdhet och mänskliga rättigheter värnas.
Som en del av civilförsvaret är en av den lokala och regionala krigsberedskapens främsta uppgifter att skydda civilbefolkningen. För att lyckas med detta måste man ha med sig ett MR- och humanitärrättsligt perspektiv i arbetet. Att utgå från dessa perspektiv ger en mer komplett bild av den befolkning man har i uppdrag att skydda. På så sätt motverkar man ojämställdhet och ger ett bättre skydd till alla, inklusive särskilt utsatta grupper. Under denna föreläsning med efterföljande panelsamtal får åhöraren lära sig mer om krigets lagar och de mänskliga rättigheter som aktörer på lokal och regional nivå måste ha med sig i krigs- och krisberedskapsarbetet, samt ta del av praktiska exempel på hur detta arbete kan se ut.
Medverkande:
Angelica Widström, Folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset

 

 

 

Torsdag 27/6 2024 13:00 – 14:00

Försvaret – en angelägenhet för alla

Svenska Lottakåren

Måste andelen män vara större kvinnor inom totalförsvaret? Däremot måste det vara en angelägenhet för alla att att försvara vår fred, frihet, demokrati där mänskliga rättigheter behöver ägas av oss alla.
Svenska Lottakåren som frivillig försvarsorganisation för kvinnor kommer att prata om vikten av att kvinnor bör bli lika stor del av totalförsvaret som män. Såväl män som kvinnor behövs på alla positioner, strategiskt som operativt. Vi kommer att prata om varför, hur vi har jobbat under många år och fortfarande jobbar för att öka kunskapen om totalförsvaret samt motivationen av att bli en del av totalförsvaret hos kvinnor.
Medverkande:
Från Svenska Lottakåren: Eva Nosäter, Ann-Sofie Esperi, Malin Andersson & Anna Nubäck, Moderator


Torsdag 27/6 2024 14:30 – 15:30

Sjövärnskåren och försvarsutbildarna – en del av totalförsvaret och för din säkerhet

Hur kan vi förbereda för en krissituation i samhället?
Sjövärnskåren är en del av totalförsvaret som bistår med marint utbildad personal och materiella resurser inom civilmilitär samverkan och Försvarsutbildarna är en annan rikstäckande försvarsorganisation med syfte att stärka totalförsvaret där Försvarsutbildarna utbildar bland annat allmänheten i För din säkerhet! Ta del av hur utbildningen fungerar och hur du kan ta del av den. Dialog och information om hur vi kan samverka och hur vi samverkar inom det civilmilitär försvaret på till exempel Gotland. Förbered dig och vara beredd när det händer!
Medverkande:
Jens Werkander, Sjövärnskåren och Försvarsutbildarna

Datum

2024-06-25 - 27
Expired!

Tid

13:00 - 15:30