STARKARE GOTLAND

Du är en del av Gotlands beredskap!

Den 21 september får alla hushåll på Gotland foldern ”Hur förberedd är du vid en kris?” i sin brevlåda. Den är en hjälp för dig när du ska bygga upp din hemberedskap, så att du är förberedd om en allvarligare kris skulle inträffa.

Att ha hemberedskap betyder att kunna klara sig utan samhällets hjälp i åtminstone en vecka. Om du är förberedd kan samhället fokusera på att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva.

Under vecka 39 genomförs den årliga Beredskapsveckan, som är en nationell informationsinsats för att öka människors motståndskraft i händelse av kriser och krig. Utbildning och övning är ofta avgörande för hur väl man hanterar en kris. Därför är temat för Beredskapsveckan 2023 Öva!

Inför årets kampanjvecka görs en storsatsning på information till personer som bor på Gotland. Över 30 000 hushåll kommer att få en folder i brevlådan fullspäckad med tips på saker som är viktiga att tänka på och som är bra att ha hemma. Där finns plats för egna anteckningar om viktiga telefonnummer och hur just din hemberedskap är planerad. Där finns också en rad enkla övningar som du kan göra själv eller tillsammans med andra, för att vara bättre förberedd vid en allvarlig händelse.

  • Foldern är ett bra sätt att hantera sin egen hemberedskap. Vi ser att fler och fler vill engagera sig och ta ansvar för sin situation. Vi vill att alla är en del av Gotlands beredskap. Du kan öva på din hemberedskap, vill du vara med och stötta andra vid en kris eller införskaffa dig mer kunskap kan du gå med i en frivillig försvarsorganisation. Säger Anna Klintbom, Starkare Gotland.

Foldern ”Hur förberedd är du vid en kris?” är ett samarbete mellan Region Gotland, Gotlandshem, Starkare Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län. Målet är att alla på Gotland ska ha en så bra hemberedskap de kan, efter sin förmåga och sina förutsättningar. Bäst nytta av foldern får den som följer tipsen, gör de bifogade övningarna och tar fram den någon gång per år för att på nytt gå igenom foldern.

Utöver utskicket av foldern händer det mycket annat på Gotland under Beredskapsveckan 25 september till 1 oktober. Du hittar programmet för beredskapsveckan på www.gotland.se/beredskap. Där finns också ytterligare tips kring hemberedskap och information om samhällets krisberedskap.

Foto: Rikard von Zweigbergk, beredskap- och säkerhetsskyddschef Region Gotland, Joakim Martell, vd Gotlandshem, Anna Klintbom, Starkare Gotland, Alf Söderman, försvarsdirektör Länsstyrelsen i Gotlands län