STARKARE GOTLAND

Brandutbildning genomförd

Nu har praktisk brandbekämpning testats på av deltagarna som gått Basutbildning totalförsvar. Först lite hemläxa att göra innan det praktiska momentet med att släcka bränder genomfördes under några eftermiddagstimmar i maj. Deltagarna förvånades över hur snabbt en brand kan spridas och rökfylla både små och stora lokaler. En av flera viktiga lärdomar är att kväva elden genom att strypa tillförseln av syre för utan syre kan det inte fortsätta att brinna. Att tänka på praktiska saker i hemmet som att aldrig lämna ett brinnande ljus oövervakat, vara noga med att stänga av spisar, strykjärn och andra elekriska saker som genererar värme kan kännas som självklart, men är lätt att glömma.

Glada i hågen med praktiskt och teoretiskt kunnande i bagaget inför kommande utmaningar, uppdrag och utbildningar lämnade deltagarna branddelen och ser fram emot kommande studiebesök på P18.

Brandutbildning