STARKARE GOTLAND

Bli förnödenhetsassistent vid Länsstyrelsen i Gotlands län

Vi söker dig som vill utbilda dig till förnödenhetsassistent för krigsplacering vid Länsstyrelsen i Gotlands län. Du kommer att öva någon eller några dagar varje år för att bibehålla dina kunskaper. I händelse av kris eller krig kommer du att kallas in för att tjänstgöra.

Mer information om uppdraget:

https://www.svenskalottakaren.se/fornodenhetsassistent-gotland