STARKARE GOTLAND

Basutbildning totalförsvar

I april 2022 genomfördes den första gemensamma civila basutbildningen i totalförsvar på Fårö Kursgård. Deltagarna fick lära sig om bland annat samband (radio), livsmedelshygien, kartkunskap, folkrätt, myndigheternas ansvar i fred, höjd beredskap och ytterst krig och mycket mer. En utbildningshelg som skall ge deltagarna ett underlag för att gå vidare till olika frivilliga försvarsorganisationer och bli en del av totalförsvaret på Gotland.

 

Fler utbildningar kommer genomföras under hösten 2022 – så håll utkik och skicka in en intresseanmälan!