STARKARE GOTLAND

Basutbildning totalförsvar

Basutbildning totalförsvar innehåller många olika delar för att få inblick i  t ex kartkunskap, livsmedelshygien, samband/radio, folkrätt, första hjälpen och också att få en ökad förståelse för vad kommun/region och länsstyrelse ansvar för i olika lägen. 

Innehållet i utbildningen syftar till ett ge en ytlig kunskap i mycket för att sedan kunna välja inriktning för fördjupad kunskap. 

Det är en utbildning som skapats inom projektet för att ge en gemensam grund att stå på och även skapa kontaktytor mellan de olika frivilliga försvarsorganisationerna och kyrkliga samfund. 

Kolla in kommande utbildningar i kalendariet